Nejde se mi přihlásit na Sorry přes SSH, ani když zadávám správné heslo - píše mi to Permission denied (publickey)

Od června 2018 bylo z důvodu bezpečnosti omezeno přihlašování heslem na SSH tak, že nyní je možné se heslem přihlásit pouze ze sítě VŠE (nebo ze školní VPN). Více informací naleznete v článku Základní informace.

Mám problémy se zápisem, píše mi to "no space left on device" nebo "write error"

Máte pravděpodobně vyčerpanou diskovou kvótu. Podívejte se, co vypíše příkaz "quota". Měl by vypsat něco takového:

 Disk quotas for user docm01 (uid 1001):
 Filesystem blocks  quota  limit  grace  files  quota  limit  grace
  /dev/md3   44 250000 250000       11    0    0

Hodnota blocks, v tomto případě rovna 44, je počet obsazených bloků (1 blok = 1kB), hodnoty quota a limit označují soft a hard kvóty. Ty ukazují obě stejně, tj. 250 tisíc bloků, tj. 250MB. Pokud je vaše hodnota blocks velmi blízko hodnotě quota a limit, znamená to, že jste již kvótu vyčerpali, takže zkuste něco nedůležitého umazat. Pokud tuto hlášku uvidíte, i když máte dostatek volného prostoru pro zápis, kontaktujte technickou podporu.


Nemohu se přihlásit pomocí hesla do ISISu

 • kontaktujte správce serveru (docm01@vse.cz)

Mám problém s kódováním PHP aplikace

PHP na novém sorry má nastavenou volbu default_charset, která do HTTP hlavičky odpovědí přidává výchozí Content-Type, pokud není nastaven funkcí header. Řešení zahrnuje dvě varianty - úpravu aplikace a úpravu .htaccess. Aplikaci lze upravit voláním funkce header a nastavením korektního kódování v Content-Type. PHP aplikace toto v dnešní době běžně zohledňují, takže s redakčními systémy a jinými PHP aplikacemi by tento problém nastat neměl. Jinou variantou je upravit .htaccess a přidat do něj řádku:

php_value default_charset iso-8859-2

Přirozeně zaměňte kódování iso-8859-2 za to, které vrací vaše webová aplikace.