sorry.vse.cz je studentský linuxový webový server, který mohou využívat studenti a zaměstnanci VŠE. Oproti klasickým webhostingovým službám nabízí sorry především plnohodnotné shell konto, tedy možnost pracovat (či experimentovat) s unixovým systémem.

O konto na serveru sorry může požádat kterýkoliv student či zaměstnanec VŠE. Účet na sorry vám vydrží do konce studia či spolupráce s VŠE.

Parametry serveru

  • virtuální server v infrastruktuře VŠE
  • platforma LAMP
    • Linux (64-bitový Debian GNU/Linux)
    • Apache 2
    • MySQL 5
    • PHP 5 (phpinfo)

Přístup na server

Na server lze přistupovat pomocí SSH. SSH klientem pro unixové systémy je "ssh", pro Windows je to program Putty.

Přístup pomocí SSH klienta

Unixové systémy mají SSH klienty běžně k dispozici, k připojení k sorry lze tedy použít příkaz:

 ssh xname00@sorry.vse.cz

Přístup pomocí Putty

Po spuštění Putty je třeba pouze vyplnit "Host Name", kam zadáme "sorry.vse.cz". Následně zvolíme "Open", zapíšeme své uživatelské jméno a zadáme heslo. Jako heslo použijte heslo do ISISu.

Omezení přístupu k SSH

Z bezpečnostních důvodů je omezeno přihlašování heslem ke službě SSH tak, že je nyní možné se heslem přihlásit pouze ze sítě VŠE (nebo ze školní VPN). Přihlašování pomocí SSH klíčů není omezeno.

Chcete-li se přihlásit heslem z domova nebo z jiného místa než ze sítě VŠE, nejjednodušší je použít školní VPN.

Alternativu představuje použití SSH klíče. Ten je třeba nejprve vygenerovat a přenést na server, než se s ním můžete přihlásit.

Návody pro práci s SSH klíči:

Pro Windows a Putty

Pro Linux a MacOS

Budete-li používat WinSCP pro kopírování souborů a budete mít vygenerovaný a na serveru nainstalovaný SSH klíč, pak postačí v přihlašovacím dialogu klepnout na tlačítko Pokročilé, zvolit položku SSH / Autentizace a zvolit soubor s vaším soukromým klíčem.

Kopírování souborů

Pro kopírování souborů na server je možné použít "scp" v unixových systémech nebo WinSCP v operačních systémech MS Windows.