sorry.vse.cz je studentský linuxový webový server, který mohou využívat studenti a zaměstnanci VŠE. Oproti klasickým webhostingovým službám nabízí sorry především plnohodnotné shell konto, tedy možnost pracovat (či experimentovat) s unixovým systémem.

O konto na serveru sorry může požádat kterýkoliv student či zaměstnanec VŠE. Účet na sorry vám vydrží do konce studia či spolupráce s VŠE.

Parametry serveru

  • dva Intel Xeon 3GHz procesory, 2GB RAM
  • platforma LAMP
    • Linux (64-bitový Debian GNU/Linux)
    • Apache 2
    • MySQL 5
    • PHP 5 (phpinfo)

Přístup na server

Na server lze přistupovat pomocí SSH. SSH klientem pro unixové systémy je "ssh", pro Windows je to program Putty.

Přístup pomocí SSH klienta

Unixové systémy mají SSH klienty běžně k dispozici, k připojení k sorry lze tedy použít příkaz:

 ssh xname00@sorry.vse.cz

Přístup pomocí Putty

Po spuštění Putty je třeba pouze vyplnit "Host Name", kam zadáme "sorry.vse.cz". Následně zvolíme "Open", zapíšeme své uživatelské jméno a zadáme heslo. Jako heslo použijte heslo do ISISu.

Kopírování souborů

Pro kopírování souborů na server je možné použít "scp" v unixových systémech nebo WinSCP v operačních systémech MS Windows.