Podmínky použití serveru sorry

Podmínky použití serveru sorry lze shrnout do jediného pravidla:

 • buďte rozumní a uvážliví

Což znamená následující:

 1. data si pravidelně zálohujte
 2. přečtěte si a řiďte se Příkazem rektora č. 1/2007
 3. nenahrávejte na server obsah, ke kterému nemáte autorská práva
 4. nenahrávejte na server obsah, který porušuje dobré mravy či dokonce zákony ČR
 5. nezatěžujte server ani jeho konektivitu nadměrným způsobem
 6. nevyužívejte server k jakýmkoliv "hackerským pokusům", ať se vám zdají sebenevinnější a sebelegálnější (to zahrnuje třeba i port scanny)
 7. nepoužívejte vlastní síťové služby (démony) bez předchozího povolení od správce sorry (pro jiné procesy běžící na pozadí není povolení třeba)
 8. provozování jakýchkoliv P2P aplikací či služeb je přísně zakázáno, a to i v případě, že byste nabízeli/sdíleli obsah, k němuž máte autorská práva
 9. pokud vám nestačí software, který je k dispozici na serveru, a budete chtít na serveru provozovat nějaký jiný, provozujte pouze FOSS (Free and Open Source Software), tj. software s OSI schválenou licencí, nebo svůj vlastní (tj. takový, ke kterému vlastníte autorská práva)
 10. vzhledem k tomu, že přístup k databázi je nyní veřejný (phpmyadmin), je bezpodmínečně nutné, aby uživatelé sorry nepoužívali pro své databáze prázdná hesla
 11. pokud si nebudete jisti, zda-li je vaše užívání serveru sorry v souladu s pravidly, neváhejte se zeptat, nejlépe ještě před tím, než začnete sorry takovým způsobem využívat

Technické a administrativní poznámky

Uživatel sorry by měl brát na vědomí, že:

 • služby serveru sorry jsou poskytovány zcela bez záruky
 • provoz serveru sorry je monitorován
 • příchozí pošta na server sorry je omezena pouze v rámci serveru Sorry, nelze přijímat poštu zvnějšku
 • k poště lze přistupovat prostřednictvím protokolů POP3s/IMAPs nebo ji číst lokálně
 • přes server sorry nelze odesílat poštu (s výjimkou pošty cílené pro jiné uživatele sorry)
 • odesílat poštu ze sorry směrem ven teoreticky možné je, ovšem použitím jiného SMTP serveru než je sorry.vse.cz; v úvahu přicházejí následující varianty:
  • lze využít některý ze SMTP serverů VŠE, vůči kterému je ale třeba se autentikovat a který nemusí být k dispozici pro všechny uživatele - pro zaměstnance přichází v úvahu baribal.vse.cz, studenti mohou využít smtp.vse.cz (v rámci SMTP autentikace je pak nutné použít login a heslo do ISISu)
  • lze využít externí SMTP server, ale pouze pokud podporuje přístup přes protokol SMTPs (port 465) nebo pokud mu SMTP server běží na nestandardním portu, protože firewall VŠE blokuje odchozí provoz směrovaný na standardní SMTP port (tj. port 25)
 • server sorry je pravidelně zálohován, ale na zálohy nejsou poskytovány žádné garance (tj. nespoléhejte na ně a raději zálohujte sami)

Diskové kvóty

Uživatelům je nastavena disková kvóta na 250MB na oddíl /home, kde jsou domovské adresáře uživatelů a webové prezentace. Pokud potřebujete větší prostor pro nějakou dočasnou operaci (kompilaci SW, apod.), můžete využít oddíl /home/tmp, kde kvóty nastaveny nejsou. Tento prostor se ovšem nezálohuje a jednou týdně je promazán.

Kvótu lze v individuálních případech zvýšit. Toto zvýšení musí být odpodstatněné a podléhá schválení správcem sorry. Na zvýšení kvóty není žádný nárok.

MySQL kvóty

Uživatelům je nastavena MySQL kvóta o velikosti 150MB. Po překročení kvóty dojde k odebrání práv Create a Insert vaší databáze (po odstranění nadlimitních dat dojde nejpozději do jedné hodiny k opětovnému "odemčení" databáze). Stejně jako u diskových kvót je možné požádat správce sorry o individuální zvýšení kvóty. Předpokladem k tomu je nějaký dobrý důvod.

Následky porušení podmínek

Porušení podmínek (tedy zneužití serveru sorry) se trestá, přiměřeně příslušnému prohřešku. Správa serveru sorry si vyhrazuje právo zablokovat účet, zabít všechny běžící procesy a stáhnout webovou prezentaci uživatele, který tyto podmínky závažným způsobem poruší.