>> Skok na menu >> Konec stránky
<< Zpět do textíků   Jméno:silncni.htm
  Velikost:6 889 B

Silniční pravidla

Silniční pravidla

  §1

 1. Dojde-li při dopravní nehodě k poškození silnice nebo obecně prospěšného zařízení, hradí škodu jeden z kolemjdoucích.
 2. Řidič vozidla vlekoucího maringotku na tyči nesmí za jízdy chrchlat, popř. vařit spolujezdci boršč.
 3. Invalidní vozík smí použít obou krajnic, pouze je-li řízen opicí.
 4. Řidič rotopedu smí k předjíždění užít i příkopu, není-li ve vyhlášce stanoveno jinak.
 5. Paží ohnutou v lokti nahoru se vyjadřují sympatie řidičům protijedoucích vozidel.
 6. Přerušované žluté světlo užité samostatně znamená, že ceny hovězího rapidně klesají.
 7. V obytné a pěší zóně nesmí chodci udit kraby.
 8. Za jízdy nesmí kouřit švagr spolujezdce, který není připoután.
 9. Vypadne-li při přepravě osob v ložném prostoru skutru alespoň jedna osoba starší 30 let, hradí škodu zaměstnavatel provozovatele vozidla.

  §2

 10. Řidiči jednonápravového kultivačního traktoru je příslušník povinen uložit blokovou pokutu až do výše 40 Kčs.
 11. Při odbočování vlevo řidič nesmí dotahovat matice předních kol, za což odpovídá osoba, kterou určil městský výbor ze spolubydlících praneteře zetě z třetího kolena ze strýčkovy strany.
 12. Řidič mopedu nesmí užít dálková světla, oslnil-li by stádo kamzíků skotačících na vozovce.
 13. Při trhacích prácech v lomech se jako znamení k zastavení vozidla užívá pokyn kýváním hlavy přes střed těla, popř. vběhnutím do vozovky.
 14. Řidiči je na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla zakázáno vzdalovat se za jízdy z vozidla, nedal-li k tomu souhlas velitel tankové a automobilové inspekce ČSLA.
 15. Příjíždějí-li vozidla s právem přednosti jízdy, řidič je povinen uchýlit se do nejbližšího průjezdu.
 16. Rozsvítí-li se při přecházení vozovky signál "Stůj", je chodec povinen zalézt do nejbližšího kanálu.
 17. Krkat za jízdy smějí pouze přátele obdarovaného.
 18. Otevírat dveře nebo boční stěny vozidla, jakož i nastupovat do vozidla nebo vystupovat z něho se smí jen tehdy, jestliže řidič usnul.
 19. Při jízdě v připojovacím nebo odbočovacím pruhu se smí hrát v přivěsném vozíku kanasta.

  §3

 20. Řidič nákladního automobilu nesmí předjíždět jiná vozidla, nedal-li k tomu telefonicky souhlas zřizovatel vozidla.
 21. Je-li vozovka silně znečistěna páchnoucími výkaly, znamená to, že se poblíž vysekal hovnocuc.
 22. Řidič musí zachovávat za vozidlem jedoucím před ním takový odstup, aby mohl včas zabrzdit, dorází-li naň amok.
 23. Na křižovatce silnic nerozlišených dopravními značkami musí řidič dát přednost všem vozidlům, pokud ovšem nepřijíždějí zleva nebo zprava.
 24. Na mostě nesmí řidič hledět z vozidla.
 25. Řidič motorového vozidla nebo jízdní soupravy povinně vybaveném zakládacími klíny jich musí užít vždy při jízdě na dálnici.
 26. Řidič kamionu nesmí připustit, aby za vozidlem poletovaly škvarky.
 27. Vyžaduje-li to plynulost silničního provozu, může příslušník obvinit cyklistu z kuplířství.
 28. Pokud je k vytápění vozidla použito nezávislého topení, smí řidič přikládat pouze při jízdě mimo obec.
 29. Je-li polojasno, smí řidič konzumovat zvratky příslušníka.

  §4

 30. Řidič bagru je oprávněn pohrdat spolujezdcem pouze v případě, že tento trpí plynatostí.
 31. Spolujezdec nemusí svačit připoután,je-li řidičem nadmíru vytočené jehně.
 32. Nedovoluje-li situace za železničním přejezdem jeho bezpečné přejetí, je řidič vesměs oprávněn užít varovných výstřelů.
 33. Řidič nákladního vozidla o hmotnosti převyšující 3500g smí smrkat závozníkovi do svetru.
 34. Překonávat zábradlí, zábrany apod. je dovoleno pouze občanům, kteří mají alespoň dvě nohy.
 35. Řidič nesmí zastavit a stát v pasáži a na stromě.
 36. Pokadí-li se ve vozidle taxislužby chromý pes, uklízí spoušť syn delikventa.
 37. Na jízdním kole se jezdí zpravidla popředu a ve dne.
 38. Řidič nemusí uposlechnout pokynů a výzev příslušníka, jen je-li v silně podnapilém stavu.
 39. Cyklisté smějí jet v hloučku, který nezabírá více než 1/4 krajnice.

  §5

 40. Na tramvajovém pásu nesmí řidič rybařit, natož stanovat.
 41. Přední a zadní světla do mlhy smí řidič užít, nevidí-li zřetelně dveře od bytu.
 42. Je-li spolujezdci nesnesitelně cítit z úst, smí jej řidič vléci na laně resp. na tyči.
 43. Je-li chodec vyhladovělý tak, že se neudrží na nohou, smí jej příslušník dobít paličkou.
 44. Řidič kombajnu nesmí tančit na vozovce třasák.
 45. U čerpací stanice nesmí cyklista kojit obsluhu.
 46. Vozidla vjíždějící na silnici musí mít rozsvícena v kabině jeřábníka.
 47. V tunelu a jeho těsné blízkosti nesmí řidič vyprávět o čertech.
 48. Na křižovatce s řízeným provozem se smějí pořádat mejdany.
 49. Podél nástupního nebo ochranného ostrůvku se jezdí na sáňkách.

  §6

 50. Při odbočování nesmí řidič bušit na kapotu.
 51. "Člověk" je každý chodec, který nejde vedle sebe.
 52. Řidič, který měl účast na dopravní nehodě, je povinen se zdržet požití alkoholického nápoje po nehodě po dobu, dokud nepřišije raněnému nohu.
 53. Na dálnici musí jezdec na zvířeti užít svodidla.
 54. Boční sezení spolujezdce na druhém sedadle motocyklu je vyloučeno, pokud ovšem není spolujezdcem muž nebo žena.
 55. Na krajnici smí řidič motorového vozidla vjet, jestliže se na silnici necítí dobře.
 56. Zastavovat vozidla mimo obec jsou oprávněni i skinheadi v pyžamu.

  §7

 57. Při přepravě kůzlat nesmí řidič vylizovat sulc z pekáče.
 58. Z jedoucího košíku dává příslušník znamení k zastavení vozidla zběsilým komíháním dřevěné laťky ve výšce uší.
 59. Řidič nesmí překročit rychlost, která mu byla doporučena Romem ve stejnokroji.
 60. Jet do svahu vždy s vyřazeným rychlostním stupněm je povinen každý řidič, který není v kómatu.
 61. Dojde-li při vysušování vozovky k únosu alespoň jednoho z pracovníků čety, platí výkupné kmotra vlakvedoucího.
 62. Nemůže-li se chodec vyhnout tramvaji vpravo, je oprávněn ji podlézt.
 63. Při couvání nesmí řidič spolujezdci cídit boty.
 64. Cestuje-li v autobusu MHD či v trolejbusu několikrát soudně trestaný recidivista, jsou mu spolucestující povinni tuto skutečnost neustále připomínat.
 65. Je-li vyznačen vyhrazený jízdní pruh pro autobusy MHD neb trolejbusy, je v něm hra dětí povolena od 5-19h.
 66. Skosí-li řidiče za jízdy lepra, je oprávněn v krajním případě předat řízení osobě trpící dušností, chrlením krve či dávivým kašlem.
 67. Dojde-li během jízdy neočekávaně palivo, je možno použít k nouzovému dojetí vozík sroubený z klád a větví.

<< Zpět do textíkůStránka využívá CSS MiK's Site: Vše o VŠE(m) << Předchozí stránka
> Začátek stránky <
Počet přístupů na tuto stránku: 666 491
Počet přístupu na stránky celkem: 8 366 276
Poslední aktualizace stránky: 27.11.2016, v 18:39
Statistika | Struktura webu
MiK's Site © 2016 Michal Kec (MiK)
web@kecnet.cz