Zkratky užívané v anglické obchodní korespondenci

CFR cost and freight náklady a přeprava, platí prodávající
CIF cost, insurance & freight pojistné, náklady, přeprava
CPT carriage paid to přeprava placena do místa
CIP carriage and insurance paid přepravné, pojištění placeno do
DES delivered ex ship dodání z lodi
DEQ delivered ex quay s dodáním z nábřeží
DDU delivered duty unpaid s dodáním clo neplaceno
DDP delivered duty paid s dodáním clo placeno
FAS free alogside ship vyplaceno k boku lodi
FOB free on board vyplaceně lod
EXW EX-WORKS ze závodu
FCA free carrier vyplacení dopravce