Zkouska pisemne casti bakalarske zkousky financi casti MTP


Nekolik poznamek k hodnoceni testu:
Polozky 1 - 9 jsou hodnoceny 1 bodem za kazdou spravnou odpoved. Celkem predstavuji 85% testu, takze kazdy bod se podili na spravnem zodpovezeni testu tolika procenty, kolik cini 85 deleno celkovym poctem spravnych odpovedi.
Posledni, desata polozka testu se hodnoti 15 procenty pri perfektni odpovedi. Zde je ukazkove vypracovana.

1. Kterymi zpusoby muze centralni banka zvysit menovou bazi?

centralni banka nakoupi statni cenne papiry od obchodnich bank
centralni banka nakoupi statni cenne papiry od nebankovnich instituci, ktere ziskane prostredky bezprostredne ulozi u obchodnich bank
obchodni banka splati diskontni pujcku centralni bance
centralni banka proda statni cenne papiry obchodnim bankam
centralni banka prodava devizy na vnitrnim devizovem trhu.


2. Ktera tvrzeni ohledne operaci na volnem trhu jsou pravdiva?

jde o primy nastroj centralni banky
lze jimi ovlivnovat menovou bazi v minimalnim rozsahu a dopady je mozno dopredu presne kvantifikovat
nelze jimi ovlivnovat menovou bazi, protoze dopady neni mozne dopredu vubec kvantifikovat
nakup statnich cennych papiru centralni bankou od obchodnich bank /za jinak nezmenenych okolnosti/ snizuje menovou bazi
cast menove baze, ktera je regulovana pomoci operaci na volnem trhu, je nekdy oznacovana za "vypujcenou" menovou bazi.


3. Ucinnost menove a fiskalni politiky v monetaristickem vykladu modelu IS-LM se vyznacuje tim, ze:

predpoklada vysokou citlivost poptavky po penezich na urokovou miru
krivka LM je hodne blizka sve vertikalni poloze
krivka LM je hodne blizka sve horizontalni poloze
pro dosazeni rustu HDP se jevi jako nejucinnejsi vyuziti fiskalni politiky
pro dosazeni rustu HDP se jevi jako nejucinnejsi vyuziti monetarni politiky


4. Ktera z uvedenych tvrzeni nejsou spravna?

cista teorie ocekavani nezahrnuje premii za likviditu
teorie oddelenych trhu vysvetluje spolecny pohyb kratkodobych a dlouhodobych urokovych mer
cista teorie ocekavani zahrnuje premii za likviditu
teorie preferovaneho umisteni vysvetluje ruzne tvary vynosovych krivek
teorie preferovaneho umisteni vysvetluje vzajemne souvislosti v pohybech urokovych mer.


5. Vypoctete ocekavanou vynosovou miru "akcie XY" na zaklade techto udaju:

Stav ekonomiky Prognozovane hodnoty
vynosovych mer (ri)
Pravdepodobnost, ze
prognozovany vynos nastane (Pi)
Recese6%0,15
Pomaly rust8%0,35
Prumerny rust14%0,35
Silny rust16%0,15

Ocekavana vynosova mira je %


6. Jakymi charakteristickymi rysy se vyznacuji systemy pevnych (fixnich) menovych kursu?

jejich pruznost neni limitovana
existuje v souvislosti s nimi vzdy kursova pluralita
jsou stanovena pasma oscilace (fluktuace) pohybu menoveho kursu
centralni banka intervenuje na devizovem trhu pro udrzeni stanovenych pasem oscilace
centralni banka intervenuje na devizovem trhu pouze prilezitostne pri slinych destabilizacnich pohybech spekulacniho kapitalu.


7. Ktera z nasledujicich operaci vede k poklesu aktivniho salda vykonove bilance?

zahranicni akciova spolecnost vyplati dividendy ceskemu akcionari
zahranicni filmovy podnik koupi cesky film
ceska vlada obdrzi hospodarskou pomoc od statu EU
devizovy tuzemec nakoupi akcie zahranicni spolecnosti
ceska spolecnost doveze zbozi ze zahranici


8. Vypoctete trzni cenu diskontovane obligace z nasledujicih udaju:
 nominalni hodnota2 500 Kc
 vynos do doby splatnosti10 % /za 1 rok/
 lhuta splatnosti obligace4 roky
 lombardni sazba11 %

Vysledek (zaokrouhlen): Kc


9. Ktere z nasledujicich polozek nepatri mezi pasiva v bilanci obchodni banky?

zavazky k bankam
kapitalove fondy
zavazky ke klientum
potencialni zavazky
zakladni jmeni


10. Vysvetlete pojem poptavkova inflace a popiste priciny jejiho vzniku. Jakou hospodarskou politiku byste v pripade poptavkove inflace zvolili?

Poptavkova inflace: inflace vyvolana rustem faktoru, ktere posunuji krivku AD smerem nahoru.
Poptavkova inflace

Pri poptavkove inflaci je obvykle rust cenove hladiny doprovazen rustem realneho agregatniho vystupu.

Posuny krivky AD nahoru:

  1. zvyseni autonomni spotreby (c0) - napr. v dusledku ocekavaneho zvyseni inflace
  2. zvyseni autonomnich investic (i0) - napr. dusledek investicniho optimismu, ktery je vyvolan predpokladanym ozivenim ekonomiky
  3. zvyseni vydaju statniho rozpoctu (G) - spojeno vetsinou se zvysenim socialnich vydaju ci vydaju na zbrojeni
  4. snizeni dani (T) - ekonomicke subjekty pak maji k dispozici vetsi disponibilni duchod => pouziji ho na nakup zbozi a sluzeb
  5. pokles urokove miry (i) - zlevni investicni uvery a bude soucasne stimulovat realne investovani pred ukladanim penez v bankach
  6. zvyseni cisteho exportu (NX) - zpusobeno napr.: znehodnocenim domaci meny, rychlejsim rustem cen v zahranici nez doma a ozivenim svetoveho hospodarstvi
  7. zvyseni penezni nabidky (M) - at uz vyvolane rustem menove baze nebo zvysenim penezniho multiplikatoru

Volba hospodarske politiky u poptavkove inflace:
* branit zvysovani faktoru C, G, NX, i0, M, ktere posunuji krivku AD nahoru.

Pozn.: Monetariste se stavi negativne k nazoru, ze by inflace mohla byt vyvolana vyhradne rustem G, NX, C, i0, protoze pri konstantni penezni zasobe by tyto vydaje mohly rust pouze za predpokladu neustale rostouci duchodove rychlosti obehu penez (Vy).