Jak lze přistupovat k shellu na sorry?

Na server lze přistupovat pomocí SSH. SSH klientem pro unixové systémy je "ssh", pro Windows je to program Putty.

Přístup pomocí SSH klienta

Unixové systémy mají SSH klienty běžně k dispozici, k připojení k sorry lze tedy použít příkaz:

 ssh xname00@sorry.vse.cz

Přístup pomocí Putty

Po spuštění Putty je třeba pouze vyplnit "Host Name", kam zadáte jméno serveru, tj. "sorry.vse.cz". Následně zvolíte "Open", zapíšete své uživatelské jméno a zadáte heslo. Jako heslo použijte heslo do Novellu, tj. do školní sítě.


Jak lze z/na sorry kopírovat soubory?

Pro kopírování souborů z/na server je možné použít následující nástroje:

 • unixové systémy (GNU/Linux, FreeBSD, apod.)
  • řádkový nástroj scp
  • grafické nástroje podporující práci s protokolem SCP/SFTP
  • v systémech podporující FUSE lze použít sshfs, a zpřístupnit tak vzdálený souborový systém jako místní
 • MS Windows
  • nástroj WinSCP nebo jiný nástroj pro práci s protokoly SCP/SFTP

Jak je to s poštou na sorry?

Poštu na sorry lze přijímat a vybírat pouze lokálně, mezi uživateli Sorry. Poštu nelze přijímat zvnějšku ani odesílat mimo server. Alternativní možnosti odesílání pošty jsou zmíněny v podmínkách.


Mohu na svoje webové stránky přistupovat přes HTTPS?

Ano, ke všem uživatelským webům lze přistupovat jak přes HTTP, tak přes HTTPS. Nelze než doporučit upravit webové aplikace, aby pro přenos přihlašovacích nebo jiných citlivých údajů využívaly HTTPS.


Mohu na sorry převést svou vlastní doménu?

Server sorry může hostovat virtuální weby jen v rámci domény VŠE. Vlastní domény mimo VŠE není bohužel možné hostovat.


Mohu si zvolit uživatelské jméno či jméno své webové prezentace?

Bohužel nikoliv. Uživatelské jméno musí být shodné s vaším školním uživatelským jménem a totéž se týká i názvu vaší webové prezentace v URL (http://sorry.vse.cz/~login).


Mohu přistupovat vzdáleně k databázi?

Ano, za pomocí SSH tunelu, v rámci kterého zpřístupníte vzdálenou službu na místním portu. Prostřednictvím řádkového SSH klienta lze SSH tunel vytvořit takto:

ssh -N -f xname00@sorry.vse.cz -L 3306:127.0.0.1:3306

Po vytvoření SSH tunelu budete mít vzdálenou MySQL databázi přístupnou na místním portu 3306.


Kvóta mi nestačí, potřebuji více místa.

Kvótu je možné individuálně zvýšit s přihlédnutím k situaci. Zvýšení kvóty schvaluje a realizuje správce sorry. Více viz podmínky


Jak mám vytvořit a používat SSH klíč?

SSH klíče ve Windows (tj. pomocí Putty)

Pěkný návod s obrázky naleznete zde nebo zde.

SSH klíče v unixových systémech (tj. pomocí OpenSSH)

Pokud nemáte vygenerovaný ssh klíče, vygenerujte je příkazem:

ssh-keygen

Důrazně doporučuji v této fázi zadat heslo, kterým ochráníte svůj privátní klíč. Pokud nespecifikujete, kam se mají SSH klíče nahrát (resp. ponecháte výchozí nastavení), budou výsledkem dva soubory:

 • ~/.ssh/id_rsa - obsahuje privátní klíč (ten schovejte a střežte jako oko v hlavě)
 • ~/.ssh/id_rsa.pub - obsahuje veřejný klíč (ten nahrajte na servery, kam se chcete hlásit)

Nyní je obsah souboru id_rsa.pub třeba dostat na server. Můžete použít prosté scp k překopírování souboru s veřejným klíčem na server:

scp ~/.ssh/id_rsa.pub xname00@sorry.vse.cz:

Následně je třeba se na sorry přihlásit a veřejný klíč přidat do souboru ~/.ssh/authorized_keys, třeba takto:

mkdir ~/.ssh
cat id_rsa.pub >> .ssh/authorized_keys

Připomínám, že tyto dva příkazy je třeba dělat na serveru, nikoliv na stanici, ze které se na sorry chcete hlásit. Poté se můžete zkusit opět přihlásit, použití SSH klíče je automatické. Pokud chcete na sorry přistupovat z jiných stanic, můžete svůj privátní klíč (~/.ssh/id_rsa) přenést a použít takto:

ssh -i /cesta/k/id_rsa xname00@sorry.vse.cz

Abyste nemuseli neustále zadávat znovu heslo k privátnímu klíči, můžete použít nástroj ssh-agent. Abyste nemuseli neustále vypisovat cestu k alternativnímu privátnímu klíči na jiné stanici, můžete použít ~/.ssh/config, kde specifikujete následující:

Host sorry
  User xname00
  Port 22
  HostName sorry.vse.cz
  IdentityFile /cesta/k/id_rsa

Některé hodnoty je třeba upravit. Parametr IdentityFile specifikujte pouze pokud máte privátní klíč jinde než v ~/.ssh/id_rsa. Pokud jste vše nastavili správně, měli byste se být schopni na sorry přihlásit příkazem:

ssh sorry

Chtěl bych na sorry používat vlastní heslo, nezávislé na Novellu

Server sorry je momentálně svázán s Novellem, lokální hesla uživatelům nastavena nejsou a uživatelé si je sami nastavit nemohou. Použití lokálního hesla možné je, nicméně preferovaným alternativním způsobem přihlašování na sorry jsou SSH klíče (viz výše).

Pokud vám SSH klíče nevyhovují, můžete požádat správce sorry o nastavení lokálního hesla. Správce vám vygeneruje inicializační heslo, které zanechá ve vašem domovském adresáři v souboru heslo.txt. Pomocí tohoto inicializačního hesla (po přihlášení za pomoci hesla do Novellu) si pak změníte lokální heslo.

Mějte na paměti, že kvůli bezpečnosti bude nastavena expirace lokálních hesel na 6 měsíců a z technických důvodů není možné použít Novellské heslo k vynucené změně lokálního hesla po tom, co šestiměsíční lhůta uplyne. Z toho vyplývá, že pokud se nepřihlásíte po dobu 180 dní (tj. nezměníte heslo) a lokální heslo zapomenete, nepřihlásíte se na sorry již vůbec a budete se muset obrátit na technickou podporu.


Jak mohu změnit heslo k MySQL databázi?

Přihlašte se na sorry a spusťte MySQL klienta:

mysql xname00 -p

Zadejte stávající heslo. Následně nastavte nové heslo SQL příkazem:

set password = password('noveheslo');

Jaké heslo mám použít pro přístup ke své poštovní schránce přes POP3s/IMAPs?

Použijte heslo do Novellu.


Jak mohu zachytávat chyby v PHP skriptech, když se mi nezobrazují?

Vlože do souboru .htaccess v adresáři s PHP skriptem následující obsah:

php_value display_errors 1
php_value display_startup_errors 1

Po odladění chyb nezapomeňte tyto řádky odstranit.


Chtěl bych povolit výpis adresáře bez indexů (např. index.html, apod.)

Zapište do souboru .htaccess v příslušném adresáři:

Options +Indexes

Poznámka: tato konfigurace ovlivní i veškeré podadresáře