• upozorňujeme, že migrace serveru sorry již proběhla

Staré sorry versus nové sorry

Tento článek je určen všem stávajícím uživatelům sorry, kteří se dozvěděli o přechodu sorry na nový HW a chtěli by vědět více. Přechod sorry na nový hardware doprovází i řada změn v oblasti softwaru, server byl nainstalován znovu a "od základů".

Sorry samozřejmě stále běží na GNU/Linuxu a umožňuje uživatelům využívat plnohodnotné unixové shell konto, nicméně oproti původnímu sorry se mnohé změnilo. Doufáme samozřejmě, že změny budou pro uživatele ve výsledku představovat podstatné zlepšení situace, ale vzhledem k rozsahu změn nemusí být přechod ve všech případech úplně hladký. Proto jsme připravili tento článek s podrobným přehledem změn a pokusili jsme se nejtypičtější problémy postihnout na tomto webu (viz FAQ).

Harmonogram migrace

 • dne 5. května 2009 došlo ke zkušební migraci, v rámci které byly data i účty převedeny na nové Sorry
  • uživatelé si mohli nové sorry vyzkoušet, otestovat kompatibilitu svých webových aplikací a hlásit problémy
  • veškeré změny, které uživatelé provedli v této době na novém sorry, byly dočasné a při finální migraci zmizely
  • během této doby nebyly nahlášeny žádné problémy
 • dne 14. května 2009 proběhla finální migrace, kdy došlo k závěrečnému přesunu dat a překlopení serveru

Změny oproti původnímu sorry

Kritické změny

Tyto změny mohou ovlivnit funkčnost vašich webových aplikací nebo přístup k sorry.

 • zrušena lokální hesla - přistupovat na sorry lze buď Novellským heslem nebo SSH klíčem
 • povinná změna hesel MySQL - všem uživatelům databází je nyní nastaveno náhodné heslo (bohužel včetně těch několika, kteří již nějaké heslo pro MySQL databázi používali)
 • ve výchozí konfiguraci webového serveru byly zakázány indexy adresářů (tj. adresáře bez index.html, index.php, apod. nebude možné procházet jako dosud a pokus o jejich prohlédnutí vyvolá chybu 403 - Forbidden); indexy je možné explicitně povolit v .htaccess
 • změnilo se fyzické uložení webových prezentací uživatelů z /home/httpd/html/users na /home/httpd/users
 • v .htaccess již není možné nastavit php_flag pro volbu register_globals, a obejít tak její zákaz v konfiguraci PHP - volba register_globals je nyní na pevno nastavena na Off
 • v konfiguraci PHP byly z bezpečnostních důvodů zakázány některé funkce, jmenovitě system, exec, passthru, popen, escapeshellcmd, shell_exec, pcntl_exec a proc_open
 • v konfiguraci PHP je nastavena volba default_charset na UTF-8, která v HTTP hlavičkách adekvátně nastaví Content-Type - pokud vaše PHP aplikace vrací stránky v jiném kódování a nespecifikuje Content-Type pomocí funkce header, bude s kódováním problém - řešení viz FAQ

Ostatní změny

 • změna linuxové distribuce, Fedoru nahradil Debian
 • uživatelská kvóta na /home se zvýšila z 50MB na 250MB
  • soft a hard kvóty se vyrovnaly (soft šla z 50MB na 250MB, hard šla z 500MB na 250MB)
 • spravovat databáze lze nyní přes webové rozhraní (phpmyadmin)
 • přibyl oddíl /home/tmp bez záloh, bez kvót a s pravidelným promazáváním pro dočasná data
 • pošta je nyní ve formátu Maildir přímo v domovských adresářích uživatelů
 • v doručování pošty od SMTP serveru do vaší schránky byl procmail nahrazen za maildrop
 • systém i data nyní běží na RAIDu 1 (jsou zrcadlena na dvou discích), zálohuje se na dvě úložiště
 • změna modelu zálohování z týdenního na denní přírůstkové
 • řada "vnitřních" změn, které budou mít pozitivní dopad na bezpečnost, stabilitu a spolehlivost
 • sorry má nyní slušivý informační web
 • jednoznačně popsány a zdokumentovány podmínky užití serveru Sorry

Jaké by měly být vaše kroky po zkušební a finální migraci

 1. zkuste se přihlásit - přihlašujte se pomocí hesla do Novellu (lokální hesla byla zrušena); pokud stojíte o přihlašování nezávislé na Novellu, použijte SSH klíč (pokud možno zaheslovaný)
 2. pokud jste využívali MySQL databázi:
  • bylo vám změněno heslo, aktuální heslo k databázi máte uložené v souboru mysql-heslo.txt, který naleznete ve svém domovském adresáři
  • byla provedena migrace databáze na nové sorry, zkontrolujte, že bylo přeneseno opravdu všechno
  • upravte konfiguraci svých webových aplikací, aby k databázi přistupovali s heslem
  • zkuste se přihlásit se do phpmyadmina
  • zkontrolujte (třeba v phpmyadminovi), kolik místa zabírají tabulky ve vaší databázi - nově je nastavena kvóta pro uživatelské MySQL databáze na 150MB, více viz podmínky
 3. zkontrolujte funkčnost svých webových aplikací
 4. zkontrolujte stav své kvóty příkazem: quota
  • na původním sorry byla nastavena hard quota na 500MB, což znamená, že jste mohli dočasně uložit až 500MB, ovšem s tím, že po uplynutí 7 dní jste se museli dostat opět pod 50MB, abyste na server mohli zapsat něco nového
  • pokud jste náhodou překročili 250MB kvóty, máte na výběr ze dvou variant:
   • smazat nějaké nepotřebné nebo nedůležité soubory
   • požádat o výjímku, tj. o zvýšení kvóty (předpokladem je rozumný důvod)
 5. projděte si podmínky užití sorry
 6. pokud narazíte na problém, se kterým si neporadíte sami, kontaktujte technickou podporu

Ti z vás, kteří sorry již neužívají

Uživatelské účty jsou odstraňovány až po ukončení studia či rozvázání příslušného pracovního poměru s VŠE, není nastavena žádná expirace uživatelského účtu, který není používaný (expirovat mohlo pouze heslo a to jen na původním sorry).

Proto je dost dobře možné, že někteří z vás již sorry neužívají. Prosím, zvažte v takovém případě, jestli o konto na sorry ještě stojíte, a pokud nikoliv, dejte nám vědět.

Slovo závěrem

Doufáme, že nové sorry se vám zalíbí a budete s ním spokojenější než se starým sorry. Vzhledem k rozsahu změn však nelze předpokládat, že se migrace obejde zcela bez problémů či bez možné nutnosti zásahu z vaší strany. Za způsobené komplikace se omlouváme.