Životopis » Životopis strukturovaný

ODBORNÝ ŽIVOTOPIS /strukturovaný/

Vzdělání

Na návštěvě v Bílém domě

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

Střední škola

Obchodní akademie, Brno, obor mezinárodní obchod

Základní škola

ZŠ Leningradská s rozšířenou výukou cizích jazyků

Zahraniční studijní pobyty a stáže

Jazyková výbava

Publikační činnost

Konference

Praxe

Na VŠE od roku 1996 jako student, od roku 2003 jako doktorand na katedře Systémové analýzy, od roku 2005 v pozici asistenta.