Výuka » Přehled kurzů

Předmět 44F101

Promoce ve Washingtonu

Základní principy a obsah informačních systémů, kategorizace a podstatné atributy informačních a komunikačních technologií. Nástroje osobní informatiky. Aplikace informatiky v ekonomice a jejich charakteristiky – aplikace pro celopodnikové řízení, elektronické podnikání, aplikace pro podporu podnikových analýz a rozhodování, řízení vztahů s obchodními partnery. Základní principy řízení rozvoje podnikových informačních systémů.

Předmět Novová média a informačnční společnost

Nová média jsou jednou z nejdynamičtějších oblastí současné společnosti. Jejich prudký rozvoj a těsná provázanost s informačními technologiemi jasně dokládá jejich důležitost pro studenty informatiky. Předmět se na nová média dívá v kontextu informační společnosti, přičemž vhled do problematiky není z čistě technologického úhlu, spíše jsou akcentovány společenské dopady moderních komunikačních technologií.