>> Skok na menu >> Konec stránky

Domácí úkol: IZI220 Informační a komunikační systémy

Zadání:

Vyhledejte a zpracujte rešerši z Vámi zvoleného vzdáleného rešeršního systému. Při zadávání dotazu použijte složitějších příkazů.

Popis:

Zajímal jsem se o možnosti protokolu TCP/IP a následného využití připojení na Internet a intranet v prostředí Microsoft Windows 98. Jako zdroj jsem tedy zvolil Státní technickou knihovnu v Praze, resp. její databázi ALEPH na adrese alex.stk.cz, ke které jsem se připojil s pomocí programu Tera Term přístupného na školní síti.

Uvodni stranka STK

Postup:

Po správném přihlášení se k systému a zvolení vhodného kódování Češtiny se dostaneme do hlavního menu (viz. výše), ze kterého volíme příkazy systému. Nás v tuto chvíli zajímá především příkaz FIND - vyhledávání, který umožňuje prohledávání databáze rešeršních záznamů podle zadaných kritérií. Systém umožňuje zadávat poměrně komplexní dotazy obsahující mimo jiné i proximitní operátory, levo- i pravostranné rozšíření a nebo možnost vyhledávat klíčová slova pouze ve zvolených polích rešeršních záznamů.

Zadani prvniho dotazu

 1. Z hlavního menu se příkazem FIND dostaneme do submenu, ze kterého zadáváme systému dotazu a ve kterém nám systém sděluje výsledky hledání. Protože jsem se zajímal o možnosti protokolu TCP/IP v prostředí Microsoft Windows, první dotaz vybíral pouze dokumenty, které měly v poli název (direktiva SNZ) slova Microsoft a Windows. Protože mě nezajímaly texty zabývající se systémem Windows NT, operátorem NOT jsem je vyloučil. Systém umožňuje pro zkrácení příkazu používat místo příkazy FIND pouze první písmeno příkazu, tj. "F".
 2. Vysledek dotazu

 3. Systém vrátil výsledek "47 hitů", což znamená, že zadanému dotazu vyhovuje 47 dokumentů z prohledávané databáze. Tyto dokumenty jsou nyní reprezentovány tzv. souborem hitů - množinou dokumentů, na kterou se můžeme odvolávat jejím jménem (zde "S1"). Této skutečnosti můžeme využít dále při tvorbě složitějších dotazů.

 4. Dále nás zajímají dokumenty, které mají nějaký vztah k protokolu TCP/IP. Tyto v sobě většinou obsahují řetězec "TCP/IP" (ne vždy však slovo "protokol" nebo "protocol"). Zde můžeme s výhodou použít tzv. proximitních neboli vzdálenostních operátorů. Ty určují, jak daleko od sebe mohou být slova v textu vzdálená, aby byl dokument považován za relevantní. Zde v příkazu F TCP !1 IP může být mezi slovy TCP a IP maximálně jedno další slovo - zde se jedná o lomítko "/". K tomuto řešení jsem se rozhodl mimo jiné proto, že dotaz "F TCP/IP" a jemu podobné nebyly akceptovány. Příkaz "F TCP AND IP" by pak mohl vybrat i mnoho nerelevantních dokumentů.

  Dotaz na dokumenty o TCP/IP

 5. Systém nalezl 19 relevantních dokumentů a zařadil je do druhého souboru hitů. Máme tedy dva různé soubory dokumentů: V jednom (S1) jsou všechny dokumenty týkající se prostředí Microsoft Windows a ve druhém (S2) jsou dokumenty popisující protokol TCP/IP. Průnikem tedy zjistíme hledané dokumenty. Zde využíváme toho, že se soubory hitů můžeme manipulovat jako s pojmenovanými množinami dokumentů a místo psaní nového dotazu do celé databáze pracujeme pouze s již vybranými hity.
 6. Dokument nenalezen...

 7. Zde vidíme, že systém nenalezl žádný dokument (0 hitů), který by vyhovoval oběma dotazům zároveň. Může se tedy zdát, že Windows a protokol TCP/IP se vzájemně neznají (no alespoň ty moje se tak opravdu tváří) a tedy se o nich nepíše v žádném dokumentu ve Státní technické knihovně.

 8. Pokusíme se tedy rozšířit výběr. Mnohem více dokumentů má mezi klíčovými slovy použito slovo "Internet", budeme tedy hledat dokumenty, které mají v názvu právě slovo Internet. Protože však velmi mnoho dokumentů s klíčovými slovy se zabývají převážně Unixem, nebo porovnáním různých systémů v prostředí Unix a Windows (ty jsou tedy i v S1), vyloučíme tyto doplněním dotazu o příkaz NOT Unix.

  Konecny dotaz

 9. Tento dotaz nalezl 129 dokumentů týkajících se Internetu a po opětovném provedení průniku se souborem hitů S1 dostáváme právě jeden vyhovující dokument. Příkazem S5 můžeme zobrazit bibliografický záznam požadovaného dokumentu:
 10. Požadovaný dokument

 11. Zde je zobrazený bibliografický záznam požadovaného dokumentu, který pojednává o Internetu v prostředí Microsoft Windows 95. Nezabývá se sice výslovně protokolem TCP/IP, ale jeho prostudováním můžeme nalézt (např. v seznamu použité literatury apod.) odkazy k dalším podrobnějším dokumentům, které se již zabývají výslovně touto tematikou a jsou k nalezení například v jiném knihovním sytému.

Závěr:

Účelem tohoto úkolu bylo prakticky vyzkoušet práci se vzdáleným knihovnickým systémem. V systému byl nalezen požadovaný dokument a jeho bibliografický záznam. Bohužel službu zasílání záznamů elektronickou poštou STK nabízí pouze registrovaným uživatelům, a proto jsem ji nemohl využít.


Stránka využívá CSS MiK's Site: Vše o VŠE(m) << Předchozí stránka
> Začátek stránky <
Počet přístupu na stránky celkem:
Poslední aktualizace stránky: 29.01.2003, v 11:50
Statistika | Struktura webu
MiK's Site © 2003 Michal Kec (MiK)
web@kecnet.cz