>> Skok na menu >> Konec stránky
<< Zpět do textíků   Jméno:dotaznik.txt
  Velikost:2 693 B

V rámci zásad soustavy plánovitého řízení pro zjednodušení výkaznictví a snížení správního aparátu bude kádrový dotazník vypadat takto: DOTAZNÍK 1) Jméno a příjmení (uveďte též přízvisko, jak Vám říkají doma). 2) Narodil jste se (kdy a proč). 3) Uveďte rozměry svého těla (neslušné části do závorky). 4) Kolik máte dětí, kolik chlapců, kolik děvčat. Uveďte, zda prodělali RSČ. Nemáte děti? Proč je nemáte? A jak to děláte? 5) Uveďte jména všech příbuzných do X. stol. (přehledně na zvláštní přílohu, zejména se zřetelem na dobu husitskou a jejich politickou příslušnost). Připojte všechny listiny a výtahy z matrik v originále nebo v otevřených opisech s fotografiemi, příp. olejomalbami, ve kterých bitvách bojovali, kterých revolucí se zúčastnili, a zda křižácké výpravy i nadpracovali dodatečně v přesčasech. 6) Příjímáte Vy a Vaši příbuzní pod jednou nebo pod obojím? Uveďte kolikrát denně. 7) Uveďte, kolikrát jste manželovi (-ce) ročně nevěrní. Uveďte adresu. Ne-li, uveďte, zda na to máte, v případě, že ano, uveďte, kde na to berete. 8) Máte-li obecnou školu, uveďte prospěch ve IV. čtvrtletí 3. třídy a ve III. čtvrtletí 4. třídy. Předložte fotografii učitele, jeho rodiny a uveďte jeho politickou příslušnost. Vyšší vzdělání neuvádějte. 9) Popište podrobně, co jste dělal před válkou, ve válce, po válce, před mírem, po míru, před květnem, v květnu, po květnu, před únorem, po únoru, na jaře, na podzim, v létě, v zimě, v masopustě, na sv. Prokopa, v Den čs. letectva, na Hromnice, před narozením, při narození, po narození a co hodláte dělat po smrti. 10) Byl jste soudně trestán? (Týká se velkého a malého dekretu o protistátní činnosti.) Krádeže, vraždy a jiné drobné přestupky neuvádějte! 11) Jste členem DRB, PRD, KUŠ, CVOK, RAF, HAF, jak dlouho a odkud Vás vyhodili? 12) Uveďte, zda jste blbý skutečně, nebo to jen předstíráte, aby jste dostal vyšší platové zařazení. 13) Necháváte při chůzi jednu nohu vzadu? Proč a kterou? 14) Co děláte, když nic neděláte? Uveďte proč. 15) Kolik Vám vyneslo minulé zaměstnání? Uveďte zvlášť peníze a zvlášť roky. Bylo-li to podmíněně, nebo ne. 16) Připojte stručný životopis (stačí 150 stran) s podrobným vylíčením, co jste dělal v posledních 20 letech. Poučení: Dotazník vyplňte ozdobným písmem a připojte 20 kolorovaných fotografií, ne starších 15 let v životní velikosti. Nemáte-li, tedy sádrové poprsí, pohlaví nebo bustu. Uveďte jména a adresy 297 svědků, kteří o Vás mohou podat přesné informace. Uveďte, kteří z nich zdobí okna při svátcích a slavnostech, a to zvlášť okna do ulice a do dvora. LIX

<< Zpět do textíkůStránka využívá CSS MiK's Site: Vše o VŠE(m) << Předchozí stránka
> Začátek stránky <
Počet přístupů na tuto stránku: 671 275
Počet přístupu na stránky celkem: 8 384 216
Poslední aktualizace stránky: 27.11.2016, v 18:39
Statistika | Struktura webu
MiK's Site © 2016 Michal Kec (MiK)
web@kecnet.cz