>> Skok na menu >> Konec stránky
<< Zpět do textíků   Jméno:poh_voja.txt
  Velikost:3 815 B

Pohádka pro vojsko Žil byl za devatero minovými poli, devatero umělými kopci a devatero řekami v malé vesničce bez strategického významu jednotný česky Honza JCH-4, v armádě přezdívaný Jécéháčko. Jécéháčko prošlo dvěma braneckými kursy a neudržovalo styky s osobami trvale žijícími v zahraničí, bylo tedy schopno bez problémů absolvovat vojenskou službu (dále jen VS). Jednoho dne přišlo Jécéháčku psaní z Okresní vojenské správy. OVS psala, ze JCH má nastoupit VS. I sbalilo si Jécéháčko svůj uzlík buchet UB-60 s buchtami tvarohovými BT, makovými BM a povidlovými BP. Pak se rozloučilo s rodnou vískou a vypravi- lo se na VS do hlavního města království HMK. Cesta vedla přes hluboký smíšený les HSL 3000, který obsahoval 3000 vo- jáků, z toho 2852,5 příslušníků PVOS. Z nich bylo 2800 vojá- ků RTV, 52 příslušníků PLRV a 0,5 příslušníka SL. Ten tam spadl minulý týden a tu druhou půlku ještě nenašli. Kromě toho obsahoval HSL 3000 ještě čtyři T-34, sedm PRV-9, jedno P-15, pět ótéček, tři bévépéčka a jedno AD-30. Jécéháčko kráčelo svižně háeselkem, statečně překonávalo ostnaté dráty a protitankové zátarasy. Pojednou dostalo hlad. Zastavilo se tedy na mýtině, což bylo vlastně umně zamaskované silo pro rakety SS20 a usedlo na nenápadný pařez, zvláštní pouze tím, ze měl skleněné okénko a čouhala z něj anténa. JCH vytáhlo z UB-60 své BT, BP a BM a začalo je konzumovat. Vtom co to? Kde se vzalo, tu se vzalo, objevilo se před Jécéháčkem Péká- déčko, totiž pohádkový kouzelný dědeček PKD003. Začalo sku- čet, že má OHJV, což je obrovský hlad jako vlk, a aby mu Jé- céhácko dalo něco na ZUB, tj. na zub. JCH dalo PKD-003 své BT, BM a BP. Pékádéčko je snědlo a pravilo: "Jécéháčko, za tvou dobrotu se Ti bohatě odměním." a dalo mu samopal SA vz. 58P se sklopnou ramenní opěrkou a útočný granát UG-30. Poté zavelelo: "JCH-4, Pozor! Seznámím tě se samopalem SA vz. 58P, Pohov!" Pak PKD003 vynadalo JCH-4, ze nestálo dobře v základním postoji, protože ještě nemá ty návyky, a pokra- čovalo: "Samopal SA vz.58P se skládá ze čtyř částí. Jsou to tyto tři: pažba a hlaveň. JCH-4, Pozor! Rozchod!" Pak PKD pořadově zmizelo. Jécéháčko zůstalo ještě chvíli ohromeně stát, jako by mu "Pozor!" zaveleli, pak však hodilo na záda svůj UB60 a SA vz.58P, do zadní kapsy si strčilo svůj UG-30 a pokračovalo v cestě do háemkáčka. V hlavním měste království HMK v té době panoval zrovna smutek. Vládce království, osvícený absolutistický monarcha OAM 08065408 přišel totiž o svou dceru, spanilou krásnou princeznu SKP, tj. eskápéčko. Všechno zavinil Zlý devítihla- vý drak ZDD-9, který přiletěl nad HMK tak šikovně, že ho ne- zaměřila ani obsluha P-35, provedl přistávací manévr na nádvoří království, tam chytil eskápéčko a uletěl s ním do své sluje. Přitom se bravurně vyhnul všem střelám, vyslaným na něho z protiletadlového kanónu ráže 30. OAM 08065408 rea- goval na ztrátu SKP tak, že dal na znamení smutku v celém městě nahradit zelené sukno černým a vyhlásil Jednotný všeo- becný smutek JVS-1. Zavřel všechny hospody kromě zájezdního hostince na kraji města ZHNKM obsluhovaného jednotným prohnaným hostinským JPH <133>, v armádě přezdívaným Ší- dítko. Za této situace došel do HMK JCH-4 se svým UB-60, SA vz. 58P a UG-30. Vešel do ZHNKM a zvědavě se zeptal, proč je vyhlášen JVS-1. JPH mu odvětil, že ZDD odnesl našemu OAM 08065408 jeho SKP a že JCH-4 se má hlásit na královském hra- dě KH přesne v pětačtyřicáté. Jécéháčko se tam dostavilo na chlup přesně, předstoupilo před OAM 08065408 a předalo mu svůj povolávací rozkaz na VS od OVS. OAM 08065408 mu řekl: "Osvoboď princeznu!" Osvoboď bylo návěstí a princeznu vý- konný povel.

<< Zpět do textíkůStránka využívá CSS MiK's Site: Vše o VŠE(m) << Předchozí stránka
> Začátek stránky <
Počet přístupů na tuto stránku: 662 261
Počet přístupu na stránky celkem: 8 335 978
Poslední aktualizace stránky: 27.11.2016, v 18:39
Statistika | Struktura webu
MiK's Site © 2016 Michal Kec (MiK)
web@kecnet.cz