>> Skok na menu >> Konec stránky
<< Zpět do textíků   Jméno:telefon.txt
  Velikost:2 982 B

Dovolat se v dnešní době kamkoliv neni zas až tak velký problém. Potíže vsak nastávají tehdy, když se chcete spojit s nějakym předem definovaným telefonem a to v předem definovanou dobu. Tento návod by při pečlivém dodržení předepsaného postupu mohl pomoci. 1. Vezměte dvířka ze silnoproudého rozvaděče, dle možností odcizená za bezměsíčné noci. 2. Na jejich vnitřní stranu nakreslete křídou nalezenou za úplňku v kabelovém kanálu co nejpřesnější pentagram (údaje o vlivu barvy křídy na účinnost obrazce se značně různí - obecně převládá názor, že nejlepší výsledky dává červená barva, i když se proslýchá, že ostřílení praktici používají takřka výhradně obyčejnou bílou). 3. Do každého rohu pentagramu postavte svíci uhnětenou z černého vosku, dle možností s přísadou několika kapek krve (čím více, tím lépe) generálního ředitele SPT Telecom. Není-li tato z jakýchkoli důvodů dostupná, dá se - za cenu (pravděpodobně pouze teoretického) snížení účinnosti - nahradit krví kteréhokoliv člena správní rady téže společnosti. 4. Do geometrického středu obrazce postavte zapojený telefonní přístroj nebo externí modem (majitele interních modemů musím zklamat - magické pole pentagramu působí postupnou ztrátu náboje z paměťových buněk čipů DRAM a za určitých, dosud nezjištěných okolností modifikuje voltampérové charak- teristiky polovodičových přechodů součástek typu CMOS. V obou případech pravděpodobně půjde o excitaci elektronů ve valenčních pásech polovodičů, probíhající dosud neznámým mechanismem - výzkumy v tomto oboru narážejí na bariéru v podobě velmi špatné reprodukovatelnosti měření a v obou případech se jev projevuje velmi širokou škálou syndromů od nepozorovatelné změny až po totální zatuhnutí systému). 5. Třikrát si odplivnete směrem k nejbližší telefonní ústředně. 6. Zdvihněte sluchátko z vidlice. Pokud jste pracovali přesně, měl by se oznamovací tón ozvat takřka okamžitě, v tom případě vytočte požadované číslo. V opačném případě opakujte body 5 a 6 dokud nebudete úspěšní. V pří- padě použití modemu vytáčejte číslo metodou příslušnou k vašemu modemu (naprostá většina modemů je tzv. Hayes kompatibilní, což znamená, že použijete sekvenci ATDPxxxxxxx, kde xxxxxxx značí použité telefonní číslo). 7. Pokud se nepodaří spojení navázat ani při přesném dodržení tohoto postupu, znamená to, že na vaší linku už nestačí ani ta nejčernější magie a nezbyde vám pravděpodobně nic jiného, než chytit příslušného odpovědného činitele, postavit jej před polní soud složený ze soudce Lynche a dvanácti majitelů modemů v roli přísedících a nechat promluvit hlas lidu. 8. Amen. Během čekání na oznamovací tón sepsal Maniac, the Midnight Hawk MEESAGE FOR AUTHOR: Charlie, tos napsals vopravdu ty?? Jako dost dobry...

<< Zpět do textíkůStránka využívá CSS MiK's Site: Vše o VŠE(m) << Předchozí stránka
> Začátek stránky <
Počet přístupů na tuto stránku: 671 278
Počet přístupu na stránky celkem: 8 384 229
Poslední aktualizace stránky: 27.11.2016, v 18:39
Statistika | Struktura webu
MiK's Site © 2016 Michal Kec (MiK)
web@kecnet.cz