>> Skok na menu >> Konec stránky

Dotazník pro studenty VŠE


Výsledky výzkumu

  • Dotazník byl rozeslán 2000 studentům VŠE v období 19. - 26.11. 2002
  • Prohlédněte si znění dotazníku
  • 6.12.2002 Výzkum byl ukončen, jíž není možné vyplnit dotazník
  • Dotazník vyplnilo 542 respondentů, do zpracování vstupuje 535 použitelných dotazníků
  • Podívejte se na získané údaje
  • Pokud chcete, můžete si stáhnout úplné znění seminární práce


Stránka využívá CSS MiK's Site: Vše o VŠE(m) << Předchozí stránka
> Začátek stránky <
Počet přístupů na tuto stránku: 24 878
Počet přístupu na stránky celkem: 8 384 223
Poslední aktualizace stránky: 22.09.2023, v 19:03
Statistika | Struktura webu
MiK's Site © 2023 Michal Kec (MiK)
web@kecnet.cz