>> Skok na menu >> Konec stránky
<< Zpět do textíků   Jméno:sex.txt
  Velikost:7 735 B

Tridsaťdva spôsobov milovania - každý deň v mesiaci inak 1.SLAVOBRÁNA Žena stojí rozkročmo nad posteľou tak, že trup a hlavu položí na posteľ, muž pristupuje zozadu a ženinu rozkoš stupňuje tým, že sa jednou rukou pohráva s prsnými bradavkami a druhou hladí dráž- dec. Je možné realizovať aj v kľaku. 2.RÁKOS Žena leží na chrbte a muž na nej. Žena si zavedie úd do pošvy a muž roztiahne nohy tak, aby mohol co najtesnejšie zovrieť nohy ženy. Žena pri tom leží so zovretými a natiahnutými nohami. Úd dosiahne zvislú polohu a muž naráža zhora dole. Tým intenzívne dráždi dráždec. 3.OPERADLO Žena si ľahne na chrbát a zvoľna zdvihne obe nohy do výšky. Muž sa posadí pred ňu, svoje nohy natiahne pozdĺž jej tela a jej nohy pritisne na svoju hruď tak, že sa ho žena zachytí a zovrie nohami okolo jeho krku. Veľmi dráždivy spôsob. 4.FÚRIK Žena sa položí na koberec a urobí podpor na rukách. Muž v stoji jej rozovrie nohy a zdvihne ich ku svojmu telu. Po zavedení údu behajú po miestnosti až do vyvrcholenia. Podľa lekárov je to najvhodnejší spôsob oplodnenia. 5.NA KONÍČKA Muž leží na chrbte a žena si na neho nasadne ako na koňa. Zavedie si úd do pošvy a robí pritom jazdecké pohyby. Najpríjemnejšie na úzkej lavičke. 6.VETERNÁ RUŽICA Možno realizovať na koberci alebo na francúzskej posteli. Žena je na chrbte, roztiahne nohy a zavedie si úd do pošvy, pričom partner leží na nej. Po zavedení údu zovrie stehná a muž sa otočí na úde tak, aby jeho os bola kolmo k osi tela ženy. Pri pohyboch je takmer vylúčené vypadnutie údu. 7.ODPOČINOK Žena leží na chrbte a krčí roztiahnuté kolená. Muž tvárou k nej zavedie úd. Po vniknutí údu do pošvy žena rytmicky krčí kolená k brade a späť. Je to síce namáhavý spôsob, ale ženu určite uspo- kojí. 8.HODINY Žena leží na boku a zovreté nohy má pred sebou do pravého uhla s telom. Muž jej zozadu zavedie úd a svojimi stehnami ju obopína. 9.MAGICKÁ IHLA Muž leží na chrbte a žena cez neho krížom. Žena si zavádza úd sama, aj rytmus udáva ona. 10.DVOJAČIK Je to poloha pre najvášnivejšie ženy. Žena nasadne na ležiaceho muža chrbtom k jeho tvári a pri jazdeckých pohyboch si môže hladiť dráždec. 11.SLADKÉ BREMENO Žena si nasadne na ležiaceho muža chrbtom k jeho tvári a potom sa chrbtom položí na jeho telo. Muž je svojím telom pasívny, ale pritom môže dokonale dráždiť ženin dráždec a bradavky. Veľmi príjemné pre ženu. 12.MINET Príprava na spojenie sa robí ústami. Je to milostná predohra a pre ženu dar najväčšej rozkoše. Žena si ľahne na chrbát a dvihne nohy. Muž ukája ženu jazykom. Pohlavie ženy je tak najprístupnej- sie. 13.TKÁČSKY STAV Žena sa postaví na stôl, skrčí a roztiahne nohy tak, aby mala pohlavie na okraji stola. Chodidlá si pridržuje rukami. Úd zave- die muž a aby žena nestrácala rovnováhu, muž ju rukami pridŕža. 14.HUSÁRSKA JAZDA Žena sa položí na bok, spodnú nohu natiahne a druhú pokrčí k telu. Muž na spodnú nohu nasadne ako na koňa a zavedie úd do pošvy. Pridržuje sa jej boku a vykonáva pohyby vo vysokom jaz- deckom tempe. Je to lahôdka pre oboch, lebo dochádza k priamemu kontaktu oboch tiel. 15.SLADKÉ ZVONY Žena si nasadne na ležiaceho muža tvárou k nemu a rukami sa podoprie za hlavou muža, ktorý sa trochu pokrčí. Pri pohyboch môže muž dráždiť ženine prsia ústami. 16.STRIEDAVÝ STEH Je to doplnenie rôznych polôh, ktoré vedie k maximálnemu uspokoj- eniu ženy. Muž vykonáva pohyby tak, že urobí niekoľko krátkych pohybov špičkou údu cez dráždec a jeden dlhý, hlboký až dozadu pošvy. Toto muž neustále strieda. 17.NA STOLE Žena sa položí na stôl tak, aby bola zadočkom až na okraji stola. Muž pristúpi k nej, žena mu položí nohy na ramená a on zavedie úd do pošvy. Pri pohyboch jej jednou rukou dráždi dráždec a dru- hou prsia. 18.BARÁNOK Žena sa položí na bok a muž do tej istej polohy, ale opačne, vsunie hlavu medzi jej kotníky. Ona si vystrie nohy pred seba tak, že zvierajú s jej telom pravý uhol. Muž leží súbežne s no- hami ženy. Os jeho tela je kolmo k osi tela ženy. Úd zavádza muž. 19.OBLÚK Žene podložíme zadoček niekoľkými vankúšmi tak, aby mala telo vysunuté vysoko do oblúka. Ona široko rozkročí nohy a spustí ich dole. Muž zavádza úd v kľaku a rukou dráždi dráždec. 20.DIVOKÝ SEN Žena si ľahne na brucho, roztiahne nohy a vystrčí zadoček. Muž zozadu zavedie úd, rukou ho podloží, aby nevypadol pri pohyboch. Druhou rukou hladí bradavky. 21.MLYNÁRKA Žena nasadne na ležiaceho muža tvárou k nemu. Na úd dosadne tak, aby do nej vnikol čo najhlbšie. Potom krúži zadočkom. Príjemný spôsob, ale treba ho vedieť. 22.NA FELDSMIDTA Žena sa položí na bok a spodnú nohu pokrčí k telu. Vrchnú nohu potom natiahne do výšky. Muž leží čelom k žene a je vklinený medzi jej stehná tak, aby jej mohol ústami dráždiť bradavky. Žena vrchnou nohou robí pohyby ako na bicykli, čím sa pošva striedavo zatvára a otvára. Muž sa nehýbe, iba stále hlbšie tlačí úd. 23.VÁŠNIVÉ OBJATIE Žena leží na chrbte a muž je vklinený medzi jej stehnami. Žena zdvihne nohy a objíma nimi muža v pase. Potom si nohy zapletie do seba. Muž je tak pevne zovretý a žena môže udávať tempo pohy- bov. Vhodné pre erotické ženy. 24.O NIČOM NEVIEM Žena leží na bruchu s roztiahnutými nohami. Keď muž zavedie úd do pošvy, žena zovrie nohy. Muž sa rozkročí a ženine nohy objíme svojimi. Ženinu rozkoš muž stupňuje hladením bradaviek. Nevhodné pre tehotné ženy. 25.LOHENGRIN Žena sa položí cez okraj postele a nohy natiahne do písmena V. Muž stojí pred posteľou, úd zavádza on. Pocity su najpríjemnej- šie, ked pošva smeruje dole a úd hore. Muž môže vystupňovať ženi- nu rozkoš hladením dráždca. 26.NA STOLIČKE Muž sa posadí obkročmo na stoličku. Žena sa posadí na jeho stehná a drží sa ho okolo krku. Nasadne na jeho úd a robí pohyby. Muž ju drží za zadoček a pomáha jej zvyšovať tempo. 27.NA VANKÚŠI Žena si ľahne na chrbát a muž jej podloží pod zadoček niekoľko vankúšov. Žena zdvihne nohy a zavedie si úd do pošvy. Nohy skrčí a pritisne k telu. Úd je veľmi hlboko a dráždi ženu vnútri pošvy. 28.SPACÍ VOZ Partneri si ľahnú čelom k sebe na boku a žena jednu nohu podstrčí pod muža. Druhú položí cez jeho bok. Žena sa tesne pritlačí k mužovi a zasunie si úd do pošvy. Rytmus pohybov udáva žena. 29.NOŽNIČKY Žena si ľahne na chrbát a muž na ňu. Ona jednu nohu pokrčí k telu, druhú nohu natiahne a roztvorí do strany. Muž pokrčenú nohu chytí pod kolenom a ešte viac pritisne na hruď ženy. Pošva sa tým pretiahne a zovrie úd. Vhodné pre ženy s veľkou pošvou a mužov s malým údom. 30.LEŇOŠENIE Žena si ľahne na chrbát a dá nohy do výšky. Muž leží na boku kolmo k osi jej tela. Po zavedení údu do pošvy žena spustí nohy cez mužov bok. Pohyby sú pomalé a žena sa plne oddáva rozkoši. 31.FRANCÚZSKA POLOHA Žena sa položí na chrbát a muž si ľahne na nu opačne, tvárou k jej pohlaviu. Prstami jej roztiahne pysky na pošve a bozkáva ju hlavne okolo dráždca, ktorý trie jazykom, berie ho do svojich úst a ľahko saje. Tým žene spôsobuje veľkú rozkoš. Žena to odpláca tým, že berie mužov úd do úst, jazykom trie žaluď a saje. Možno realizovať aj na boku. Musí byť žiadané oboma partnermi. 32.FRANCUZÁČIK Týmto spôsobom žena odpláca mužovi darovanú rozkoš. Žena stiahne predkožku a vloží si mužov úd do úst. Jazykom potom dráždi muža na spodnej časti žaluďa, na uzdičke, na ktorej je muž najcitli- vejší. Skúsená žena pritom napodobuje pohyby ako pri milovaní. Dráždivý pohyb jazykom vyvolá u muža takmer okamžite pocit rozko- še. Muž obvykle klesá slasťou, ako je ukojený. Niektoré ženy tvrdia, že tento akt je elixírom na ich mladosť, lebo mužský hormón obsiahnutý v ejakuláte zabraňuje stárnutiu. 

<< Zpět do textíkůStránka využívá CSS MiK's Site: Vše o VŠE(m) << Předchozí stránka
> Začátek stránky <
Počet přístupů na tuto stránku: 678 675
Počet přístupu na stránky celkem: 8 687 997
Poslední aktualizace stránky: 27.11.2016, v 18:39
Statistika | Struktura webu
MiK's Site © 2016 Michal Kec (MiK)
web@kecnet.cz